ZŤP zľava na správne poplatky

Oslobodenie od správneho poplatku za vydanie občianskeho preukazu pre ZŤP osobu  pri strate alebo odcudzení a to aj v prípade ak dôjde k strate alebo odcudzeniu v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.

Oslobodenie od správneho poplatku za vydanie stavebného povolenia pre ZŤP osobu na zmeny stavieb na bývanie.

Oslobodenie od správneho poplatku za prihlásenie motorového vozidla do evidencie pre ZŤP osoby.

ZŤP a uzavretie manželstva

ZŤP a uzavretie manželstva

Ak sa chystáte uzavrieť manželstvo, ako ZŤP osoba budete oslobodení od nasledujúcich správnych poplatkov:

1. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 €
2.Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 €
3.Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20 €
4.Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70 €
5.Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35 €
6.Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70 €
7.Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200 €
8.Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200 €.

Zdieľať výhodu ZŤP preukazu na Facebooku

Stačí kliknúť na ikonku a môžete sa o tip na využitie ZŤP preukazu podeliť s priateľmi a v celiatických skupinách na sociálnych sieťach.

Objavte ďalšie výhody preukazu ZŤP:

Zobraziť všetky výhody ZŤP preukazu