Ako si vybaviť preukaz ZŤP

Ako si vybaviť zťp preukaz

Žiadosť o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je potrebné podať na  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste vášho trvalého bydliska. Žiadosť sa podáva na Oddelenie posudkových činností.

Ak chcete vybaviť preukaz pre vaše dieťa, žiadosť samozrejme podávate vy ako jeho zákonný zástupca, pričom vyplníte údaje o dieťati – žiadateľovi aj o vás ako o zákonnom zástupcovi žiadateľa.

Tu nájdete formulár pre podanie žiadosti o vybavenie ZŤP preukazu

K žiadosti je nutné priložiť aj aktuálny Lekársky nález od Vášho ošetrujúceho lekára.

Tu nájdete tlačivo Lekársky nález pre vybavenie ZŤP preukazu

Požadujte od vášho ošetrujúceho lekára, aby bol lekársky nález naozaj podrobný a kompletný, nakoľko práve z neho bude vychádzať posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti. Ak ste evidovaní u viacerých lekárov – špecialistov, kľudne doložte lekársky nález od každého lekára spolu aj s výsledkami odborných vyšetrení. Napríklad pri diagnóze celiakia sa predkladajú výsledky z biopsie tenkého čreva prostredníctvom gastrofibroskopie.

Po predložení týchto dokumentov na úrad musíte počkať, kým ich posúdi posudkový lekár príslušného orgánu. Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je lekársky posudok, ktorý by mal obsahovať mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a vyjadrenie, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu a prípadne termín opätovného posúdenia zdravotného stavu. Ak je miera funkčnej poruchy fyzickej osoby menej ako 50 %, lekársky posudok obsahuje len mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že nejde o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a odôvodnenie tohto vyjadrenia.

Potom bude vydané rozhodnutie o preukaze, z ktorého vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.

Na základe právoplatného rozhodnutia, doloženia fotografie veľkosti 3x4cm a predloženia identifikačného preukazu (občiansky preukaz alebo pas) Vám príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyhotoví preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Vyhotovenie preukazu je bezplatné.

Ukážka prednej strany vášho čerstvo vybaveného ZŤP preukazu

Ako si vybaviť zťp preukaz

Ukážka zadnej strany vášho čerstvo vybaveného ZŤP preukazu

Ako vybaviť zťp preukaz

Ak bude Vaša žiadosť zamietnutá, v prípade ak ste celiatik sa určite odvolajte, nakoľko podľa prílohy č. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. je miera funkčnej poruchy 40 – 70% (X. Tráviace ústrojenstvo, C. Ochorenie tenkého a hrubého čreva, 3. Črevné malabsorpcie (coeliakia, sprue, malabsorpcia spôsobená intoleranciou)). V tejto prílohe je vyslovene uvedené aj nasledovné: Diagnóza celiakie u detí a dospelých dosahuje minimálne 50 % miery funkčnej poruchy (aj pri stabilizácii ochorenia). To znamená, že preukaz ZŤP Vám musí byť priznaný, nakoľko spĺňate podmienku na vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým  zdravotným postihnutím.

ZŤP preukaz miera funkčnej poruchy

Zdieľať článok na Facebooku

Stačí kliknúť na ikonku a môžete sa o článok Ako si vybaviť ZŤP preukaz podeliť s priateľmi v ZŤP a celiatických skupinách na sociálnych sieťach.

Objavte ďalšie tipy pre každodenný život s celiakiou a ZŤP. Prečítajte si aj články: