ZŤP diaľničná známka

Diaľničnú známku nemusíte kupovať len ak ste ZŤP osoba, ktorá je zároveň aj držiteľom parkovacieho preukazu. To znamená, že len na diagnózu celiakia sa táto výhoda nevzťahuje. Väčšina celiatikov ju teda nemôže využiť.

ZŤP diaľničná známka

Od úhrady diaľničnej známky sú oslobodené vozidlá osôb, ktoré sú držiteľmi parkovacích preukazov ZŤP. Držiteľ parkovacieho preukazu je povinný podať žiadosť o registráciu vozidla do centrálnej evidencie úhrady diaľničných známok a predložiť doklady preukazujúce, že má na oslobodenie od úhrady diaľničnej známky nárok.

Držitelia parkovacieho preukazu ŤZP musia vyplniť formulár Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest pre držiteľov parkovacieho preukazu ŤZP, ktorý nájdete na web stránke eznamka. Je potrebné vyplniť vaše identifikačné údaje a údaje o vozidle. K formuláru doložíte aj kópiu technického preukazu vozidla a parkovacieho preukazu. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. vašu žiadosť posúdi a následne doručí potvrdenie o registrácii alebo zamietnutí registrácie vozidla. Ak bude vaša žiadosť schválená, vaše vozidlo bude evidované v zozname vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky v rámci centrálnej evidencie úhrady diaľničných známok.

zťp diaľničná známka

Zdieľať článok na tému ZŤP diaľničná známka na Facebooku

Stačí kliknúť na ikonku a môžete sa o tip na využitie ZŤP preukazu podeliť s priateľmi a v celiatických skupinách na sociálnych sieťach.

Zaujal vás článok k téme ZŤP diaľničná známka? Objavte aj ďalšie výhody preukazu ZŤP:

Zobraziť všetky výhody ZŤP preukazu