Rozdiel medzi ZŤP a ŤZP

Rozdiel medzi ZŤP a ŤZP

Aký je rozdiel medzi ZŤP a ŤZP?

Odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá. Medzi pojmami ZŤP a ŤZP osoba alebo ZŤP a TŽP preukaz nie je vôbec
žiadny rozdiel. V oboch prípadoch sa jedná o to isté/ten istý preukaz.

ZŤP alebo ŤZP preukaz je preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý poskytuje
osobám s ťažkým zdravotným postihnutím možnosť uplatniť si rôzne zľavy alebo výhody. O výške
zľavy alebo výhodách rozhodujú rezorty alebo poskytovatelia konkrétnych služieb. Kde všade si
môžete uplatniť zľavy alebo výhody s preukazom ZŤP sa dočítate tu.

Skratka ZŤP znamená zdravotne ťažko postihnutý a Skratka ŤZP znamená ťažko zdravotne postihnutý.

V súčasnosti sa používajú obidve tieto skratky a môžete sa s ich rôznym použitím stretnúť aj na
oficiálnych webových stránkach úradov. Rozšírenejšia je momentálne skratka ŤZP, ktorá zároveň viac
zodpovedá slovenskej syntaxi. Použitie jednej aj druhej skratky je však správne.
Ako už aj z názvu vyplýva, na preukaz má nárok ťažko zdravotne postihnutá osoba. Ťažké zdravotné
postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50%. Právne vzťahy pri
vyhotovení preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím upravuje zákon č. 447/2008 Z.
z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Aký je postup pri vybavení ZŤP preukazu nájdete tu.

Rozdiel medzi preukazom ŤZP a ŤZP-S

Čo je preukaz ŤZP sme si vysvetlili vyššie. Čo však znamená preukaz ŤZP-S?
Preukaz ŤZP-S je preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a
vyhotovuje sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ak je odkázaná na sprievodcu.
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu, ak je odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie
a komunikácie so spoločenským prostredím. Preukaz ŤZP-S sa na rozdiel od preukazu ŤZP označuje
červenou čiarou cez preukaz. Červená čiara je na prednej strane preukazu ŤZP-S a je široká 30 mm.
Tiahne sa z dolného ľavého rohu preukazu do pravej časti po spodok obdĺžnika pre fotografiu.
Osoba s diagnózou celiakia má nárok na preukaz ŤZP. Preukaz ŤZP-S sa celiatikom nevydáva.
Výnimkou sú samozrejme pacienti, ktorí okrem celiakie majú aj diagnózu, na ktorú sa preukaz TŽP-S
vydáva.

Každý preukaz TŽP/ŤZP-S obsahuje identifikačné údaje, fotografiu a podpis držiteľa. Na preukaze sa
nachádza podpis a odtlačok pečiatky úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Preukaz má svoje
jedinečné číslo. Na zadnej strane preukazu sa nachádza veľmi užitočný anglický preklad preukazu
CARD OF PERSON WITH DISABILITIES. Vďaka nemu ho môžete využiť aj v zahraničí. Naše
skúsenosti s využitím ŤZP preukazu v zahraničí nájdete tu.
Môžete sa preklikať rôznymi destináciami doma a v zahraničí a zistiť kde všade môžete preukaz
využiť.

Zdieľať článok o rozdiele medzi ZŤP a ŤZP na Facebooku

Stačí kliknúť na ikonku a môžete sa o článok podeliť s priateľmi a v celiatických skupinách na sociálnych sieťach.

Zaujal vás náš článok o rozdiele medzi ZŤP a ŤZP? Objavte výhody ZŤP preukazu:

Zobraziť všetky výhody ZŤP preukazu