ZŤP koncesionárske poplatky

ZŤP koncesionárske poplatky

Osoba, ktorá je držiteľom preukazu ZŤP nie je povinná platiť koncesionárske poplatky a je od tejto povinnosti oslobodená. Od koncesionárskych poplatkov je oslobodená aj fyzická osoba, ktorá žije so ZŤP osobou v spoločnej domácnosti, v prípade ak má na adrese platiteľa zriadený trvalý pobyt. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť vyberateľovi koncesionárskych poplatkov – RTVS.  Nárok na oslobodenie vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola táto skutočnosť oznámená. Stačí vyplniť formulár na odhlásenie na webovej stránke RTVS.

Od 1.7.2023 boli koncesionárske poplatky zrušené pre všetky osoby, nie len pre držiteľov ZŤP.

Zdieľať článok ZŤP a koncesionárske poplatky na Facebooku

Stačí kliknúť na ikonku a môžete sa o tip na využitie ZŤP preukazu podeliť s priateľmi a v celiatických skupinách na sociálnych sieťach.

Zaujal vás článok na tému ZŤP a koncesionárske poplatky? Objavte viac výhod preukazu ZŤP:

Zobraziť všetky výhody ZŤP preukazu