Nezdaniteľná časť základu dane na ZŤP manžela

ZŤP a uzavretie manželstva

Manžel alebo manželka ZŤP osoby môže mať nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, ktorá je určená na zníženie daňovej povinnosti. Nezdaniteľná časť je odpočítateľná od základu dane a znižuje daňové bremeno manžela alebo manželky osoby so ZŤP.

Váš manžel/manželka si na vás ako na osobu ZŤP môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela v prípade, ak s ním žijete v spoločnej domácnosti a váš príjem nepresiahne sumu 4 186,75 eura.

Daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu dane za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého bol/a jeho manžel/ka považovaný/á za občana so zdravotným postihnutím.

Podmienky získania tejto výhody upravuje § 11 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Zdieľať výhodu ZŤP preukazu na Facebooku

Stačí kliknúť na ikonku a môžete sa o tip na využitie ZŤP preukazu podeliť s priateľmi a v celiatických skupinách na sociálnych sieťach.

Objavte ďalšie výhody preukazu ZŤP:

Zobraziť všetky výhody ZŤP preukazu