Ochrana osobných údajov a súbory cookies na webe www.celicesty.sk

Pri návšteve stránky www.celicesty.sk získavame info o návštevníkoch stránky – tzv. cookies súbory. Tieto údaje sa však môžu (niekedy) považovať za osobné údaje. Našim cieľom je, aby každý návštevník našej stránky mal komplexný prehľad o tom – ako pracujeme a na čo presne využívame zbierané súbory cookies. Zároveň chceme aby mal kontrolu nad spracovaním svojich súborov cookies. Teda, aby mohol udelený súhlas na zbieranie cookies súborov kedykoľvek zrušiť. Na tejto stránke nášho webu sú vypísané informácie o spracovaní cookies návštevníkov webu www.celicesty.sk a to v súlade s nariadením Európskej únie 2016/679 z 27.4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

1. Informácia o spracúvaní cookies

Web stránka celicesty.sk, spracúva cookies návštevníkov stránky v rozsahu uvedenom v týchto info. Zároveň usiluje o ich maximálne možnú ochranu podľa dostupných možností.

2.Zbieranie cookies

Ako súhlas považujeme kliknutie na tlačidlo „OK“ resp. za súhlas považujeme prezeranie stránky www.celicesty.sk bez blokovania súborov cookies v internetovom prehliadači. Spracúvanie robíme na základe súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia – s cieľom efektívnejšie sprístupňovať online obsah návštevníkom. Základom pre spracúvanie je súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia resp. náš oprávnený záujem.

3.Čo sú cookies?

Cookies sú textové súbory malého rozsahu, ktoré web stránka vytvára a ukladá v zariadení používateľa (mobil, tablet, pc…) prostredníctvom webového prehliadača. Ten umožní tieto súbory našej stránky následne čítať a vyhodnocovať. Súbory cookies sú určené na zabezpečenie dôležitých funkcionalít www stránky. Dovoľujú zhromažďovať údaje o aktivitách a správaní pri návšteve webu a počas jeho využívania. Súbory cookies, ktoré sú uložené vo vašich zariadeniach dokážu priradiť informácie o aktivite používateľových predošlých návštevách webu.

4.Ako blokovať alebo odstrániť cookies súbory?

Svoj súhlas zo zbieraním súborov cookies môže každý návštevník webu kedykoľvek zrušiť a to pomocou zmien v nastavení webového prehliadača môže ukladanie cookies obmedziť alebo úplne vypnúť. Už uložené cookies zároveň môže v akúkoľvek dobu zmazať. Presné inštrukcie ako môžete tieto nastavenia vykonať nájdete vo verejne dostupných inštrukciách a návodoch k internetovému prehliadaču, ktorý aktuálne používate.

5.Sledované informácie o správaní sa návštevníka na stránke Cookies používame primárne na vyhodnocovanie správania návštevníka našich stránok. Aké stránky navštevuje, koľko času na nich trávi, cez aké zariadenia si prezerá náš web a podobne. Cieľom zbierania a vyhodnocovania týchto dát je upravovať a vylepšovať pre vás našu web stránku tak, aby vyhovovala a poskytovala maximálny komfort čo najviac používateľom.

6.Funkčnosť, bezpečnosť a štatistiky

Cookies využívame aj na optimalizáciu funkčnosti stránky, nájdenie a eliminovanie porúch stránky a následné prijatie opatrení, ktoré by uvedené náležitosti do budúcna minimalizovali. Rovnako cookies využívame na tvorbu interných štatistík a analýz s cieľom neustále skvalitňovať a zlepšovať našu stránku. Na tento účel používame prevažne informácie uvedené v bode č. 5.

7.Tretie strany

Naša stránka môže obsahovať linky a prepojenia na weby tretích strán. Pri opustení našej stránky a vstupe na prepojenia tretích strán nenesieme žiadnu zodpovednosť a to ani za dodržiavanie ochrany osobných údajov ani prípadné iné porušenia. Zodpovedáme len za obsah na stránkach webu v tvare www.celicesty/… Na našej stránke môžeme odkazovať na weby tretích strán. Primárne tak robíme s cieľom poskytnúť vám maximálny komfort pri užívaní webu Odkazujeme napríklad na Google places – adresy bezlepkových reštaurácií. Náš web však nenesie zodpovednosť za správnosť a aktuálnosť údajov. Daná reštaurácia môže byť medzičasom zrušená. Budeme radi, keď nás na akýkoľvek neaktuálny údaj upozorníte aby sme mohli na webe vykonať nápravu. Zároveň web celicesty negarantuje aktuálnosť odporúčaní pre ZŤP zľavy a výhody. Vždy je potrebné si overiť si údaje pred plánovaným využitím ZŤP zľavy alebo výhody ZŤP preukazu.  

8.Používanie služby Google Analytics

Naša stránka používa celosvetovú službu Google Analytics. Táto služba nám umožňuje cez hore uvedené cookie súbory analyzovať používanie stránky a sledovať rôzne štatistiky. Ak s týmto nesúhlasíte, môžete náš web opustiť, prípadne ukladanie dát zakázať vo vašom internetovom prehliadači podľa verejne dostupných návodov. Službu Google Analytics využívame výlučne s cieľom skvalitniť pre vás náš web a prispôsobiť ho podľa preferencii návštevníkov.

9.Preposielanie vašich tipov a multimediálnych súborov

Pre skvalitnenie obsahu máte možnosť našej stránke na uvedený kontaktný mail poslať svoje tipy na možnosti ZŤP zliav a inšpirácie na bezlepkové reštaurácie. V prípade, že nám takéto podklady a multimediálny odkaz za účelom zverejnenia prepošlete, považujeme vás za autora fotografie, ktorý nám poskytol súhlas na zverejnenie. Tento súhlas máte možnosť kedykoľvek odvolať a to tak, že nás na uvedený e-mail na to upozorníte. Následne vašu fotografiu (prípadne iný multimediálny súbor) z webu bezodkladne odstránime.

10.Doplnkové informácie V prípade, že považujete tieto informácie za nedostatočné a potrebujete čokoľvek k problematike osobných údajov dovysvetliť, neváhajte nás kontaktovať na e-mail celicesty@celicesty.sk